07 11 2012

DÜŞÜNÜN ÇÜNKÜ HENÜZ YASAKLANMADI

DÜŞÜNÜN ÇÜNKÜ HENÜZ YASAKLANMADI |  görsel 1

NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Atatürk'ün Vicdan ve Düşünce Özgürlüğü 

Atamızın vicdan ve düşünce özgürlüğünün önemi ve gerekliliği ile ilgili bazı sözleri şunlardır:
"Her fert istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine malik siyasi bir fikre malik olmak seçtiği bir dinin 
icaplarını yapmak ve yapmamak hak ve hürriyetine maliktir. Kimsenin fikrine ve vicdanına hakim olunamaz. 
Vicdan hürriyeti, mutlak ve taarruz edilemez, ferdin tabii haklarının en mühimlerinden tanınmalıdır." 
"Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes Allah'a istediği gibi ibadet eder... Türkiye'de bir kimsenin fikirlerini, zorla 
başkalarına kabul ettirmeye kalkışacak kimse yoktur ve buna müsaade edilemez."  
"Taassupsuzluk o kimsede vardır ki vatandaşın veya herhangi bir insanın vicdani inanışlarına karşı hiç kin
duymaz, bilakis hürmet eder." 
"Camiler, itaat ve ibadet ile birlikte din ve dünya için neler yapılmak lazım geldiğini düşünmek yani 
meşveret için yapılmıştır." 

360
0
0
Yorum Yaz